شرکت ارکان بتن تبریز

- دارای پروانه پایه یک سازندگان حقوقی از وزارت راه و شهرسازی
- دارای پایه آب و ابنیه از معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری
- طراحی، محاسبه، نظارت و اجرای پروژه های عمرانی
- مشارکت، پیمان مدیریت، دستمزدی و پیمان با مصالح

www.arkanbeton.ir
 

به سایت "شرکت ارکان بتن تبریز" خوش آمدید.

www.arkanbeton.ir

.برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید

Tel: 0411 - 3367191

Tel & Fax: 0411 - 3367192

شرکت ارکان بتن تبریز
 
 
Valid XHTML 1.0 Transitional W3C CSS Validation
 
 
Domain Reg. & WebHosting by: LaSeR Rayaneh Pars
Tel: 557 42 87 , 554 61 76
Tel & Fax: 551 37 18